27 Σεπτεμβρίου 2010

Θέση Νηπιαγωγού στον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων

Μία ΠΕ Νηπιαγωγός θα προσληφθεί στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι το τέλος του παιδαγωγικού προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: Μιαούλη 2, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας Τ.Κ. 24400, στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων, υπ’ όψιν Μαρίας Καναλουπίτη ή Ιωάννη Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 27630 22255 ή 27633 60227).