12 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΓΑ: υποβολή αιτήσεων για οικονομικες ενισχύσεις 2009

Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2009, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr και hph41@elga.gr ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής σας.