11 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Τριφυλίας: ομάδα εργασίας για τη χωροθέτηση του μπαλοποιητή

Τη δημιουργία ομάδας συγκρότησης για την χωροθέτηση και λειτουργία του μπαλοποιητή και εναπόθεσης των μπαλών για την προσωρινή διαχείριση των απορριμάτων δημιούργησε ο Δήμος Τριφυλίας. Η ομάδα αποτελείται από τους:
1) Παναγιώτη Τσίγγανο, Αντιδήμαρχο, ως Συντονιστή
2) Αναστάσιο Πούλο, Αντιδήμαρχο
3) Ιωάννη Κατσούλα, Δημοτικό Σύμβουλο
4) Δημήτριο Μπασδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο
5) Ιωάννη Κατσαργύρη, Δημοτικό Σύμβουλο
6) Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
7) Παναγιώτη Σταματελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
Στην ομάδα συμμετέχει και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Φιλντίσης. Στις εργασίες της ομάδας μπορεί να παρίσταται και ο Δήμαρχος, οσάκις κρίνεται αναγκαία η παρουσία του. Για την τεχνική υποστήριξη της ομάδας εργασίας ορίζεται η Ευθυμία Γεωργίου, τοπογράφος μηχανικός, υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας και για τη Γραμματειακή υποστήριξη η Ασπασία Πανταζοπούλου υπάλληλος του Δήμου Τριφυλίας. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η διαμόρφωση πρότασης – εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χωροθέτηση λειτουργίας του «μπαλοποιητή» και εναπόθεσης των μπαλών κατά την περίοδο της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου, στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των αποφάσεων του ΥΟΣΔΑ Μεσσηνίας, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών καθώς και τις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Για την διαμόρφωση της εισήγησης της, η ομάδα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, το Δασαρχείο Κυπαρισσίας και όποιον άλλο παράγοντα κρίνει σκόπιμο και συνδιαλέγεται με τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου. Η ομάδα εργασίας οφείλει να υποβάλλει την εισήγησή της το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2012.