6 Μαρτίου 2012

Τέθηκε σε εφαρμογή η δράση 1.2 για την Βιολογική Κτηνοτροφία

Η Δ/νση Αγροτικής Οκονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι τέθηκε σε εφαρμογή η δράση 1.2 « Βιολογική Κτηνοτροφία» για νέα πενταετία. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από 24-2-2012 έως και 30-3-2012 στη Δ/νση Αγροτικής Οκονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους της περιοχής μας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται:
1. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, στο Διοικητήριο Γραφείο 208, τηλ. 27213-61208.
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.
4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.
5. ΑΔΑ:ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ.