6 Μαρτίου 2012

Οδηγίες για αντιμετώπιση του περονόσπορου της πατάτας

Οι πατατοφυτείες της περιοχής μας βρίσκονται πλέον σε στάδιο ευαίσθητο για προσβολή από περονόσπορο, ασθένεια ,που αποτελεί την κυριότερη απειλή για την καλλιέργεια. Με την αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργείται ευνοϊκότερο περιβάλλον για την προσβολή από περονόσπορο και η ανάγκη προστασίας είναι απαραίτητη. Η προσπάθεια για τον έλεγχο αυτής της ασθένειας δεν εξαντλείται στους ψεκασμούς του φυλλώματος αλλά οφείλει να είναι συνεχής και πρέπει να προσέχουμε και τα παρακάτω:
1) Εξαλείψτε επιμελώς όλα τα πατατόφυτα που φυτρώνουν εθελοντικά σε προηγούμενες φυτείες, δίπλα σε φυτείες, δίπλα σε αποτυχημένες καλλιέργειες, κλπ. Εξαλείψτε ως ανωτέρω και όλα τα αυτοφυή σολανώδη ζιζάνια όπως μαυρόχορτα (αγριοτοματιές), στύφνο (S. dulcamara στα κανάλια), κλπ.
2) Ιδιαίτερα υπό συνθήκες νηνεμίας, το πότισμα πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς το πρωΐ, με ψεκαστήρες που αποδίδουν μεγάλη ποσότητα νερού ώστε η άρδευση να ολοκληρώνεται το συντομότερο και εί δυνατόν πριν η θερμοκρασία υπερβεί το σημείο δρόσου.
3) Φροντίστε το σκάλισμα και το παράχωμα ιδιαίτερα για ποικιλίες με ευαισθησία στον περονόσπορο των κονδύλων.
4) Κάθε αγρός πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον κάθε 3-4 ημέρες γιά την εμφάνιση και εξέλιξη των κηλίδων περονοσπόρου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αγρούς σε χαμηλώματα του εδάφους, αγρούς 'βαρείς', γωνίες που 'νεροκρατάνε', στην σκιά των δένδρων, στα όρια με απεριποίητες καλλιέργειες, στο εσωτερικό του φυλλώματος, κλπ.
5) Εφόσον δεν υπάρχει σύστημα προειδοποιήσεων γιά την πίεση της ασθένειας, το πρόγραμμα ψεκασμών πρέπει να ξεκινήσει όταν τα φυτά ξεπεράσουν τα ~20cm ή όταν το φύλλωμα αρχίσει να κλείνει πάνω στις γραμμές. Σε κάθε περίπτωση πριν την εμφάνιση κηλίδων.
6) Ακολουθείτε πιστά της οδηγίες της ετικέτας κάθε σκευάσματος, πειράματα που έχουν γίνει γιά καθένα απ' αυτά έχουν δείξει ότι με βάση αυτές τις οδηγίες η χρήση στου σκευάσματος είναι όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και ασφαλής γιά τον χειριστή, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.
7) Σε κάθε ψεκασμό, φροντίστε την πλήρη κάλυψη όλου του φυλλώματος, όλων των φυτών, μήν αμελείτε την επέμβαση στα όρια των αγρών.
8) Επιλέξτε το σκεύασμα και δραστική ουσία ανάλογα με τυχόν πρόβλεψη για επικείμενη βροχή και προσαρμόστε το πρόγραμμα ψεκασμών με την αναγκαιότητα άρδευσης. Η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού, εφόσον ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα, μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά, ανάλογα με τις ιδιότητες του σκευάσματος, τα χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας και του χρονικού διαστήματος που παρήλθε μετά την εφαρμογή.
9) Κατά το διάστημα της γρήγορης ανάπτυξης του φυλλώματος προτιμήστε μυκητοκτόνο που κινείται εντός του φυτού προς την νέα βλάστηση ("διασυστηματικό").
10) Εάν έχουν εμφανιστεί κηλίδες και ο καιρός ευνοεί τον περονόσπορο επιλέξτε δραστική ουσία με ικανότητα εισόδου εντός των φυτικών ιστών ή με θεραπευτική δράση.
11) Ορισμένα μυκητοκτόνα, παρά την αρχικά μεγάλη αποτελεσματικότητά τους, μπορούν να χάσουν απότομα οποιαδήποτε επίδραση απέναντι στο παράσιτο που προκαλεί την ασθένεια ("ανθεκτικότητα"). Γιά την πρόληψη της εμφάνισης ανθεκτικότητας εναλλάσσετε τα σκευάσματα που χρησιμοποιείτε βάσει της ομάδας στην οποία ανήκει το δραστικό συστατικό που περιέχουν. Εναλλαγή απλά ενός σκευάσματος με ένα άλλο ΔΕΝ είναι αρκετή. Παρόμοια συνυπολογίστε , ότι ο συνιστώμενος μέγιστος αριθμός ψεκασμών μια μία καλλιεργητική περίοδο είναι το άθροισμα όλων των εφαρμογών μυκητοκτόνων που ανήκουν στην ίδια ομάδα.
12) Όταν έχει επικρατήσει, ή προβλέπεται για το προσεχές διάστημα, παρατεταμένα δροσερός – βροχερός - συννεφιασμένος καιρός πρέπει να γίνει επανάληψη εφαρμογής μυκητοκτόνου.
13) Όταν πλησιάζει η περίοδος συγκομιδής, λάβετε υπ' όψιν την ευαισθησία των κονδύλων της ποικιλίας στον περονόσπορο, για ορισμένες διαφορετική από αυτήν του φυλλώματος. Συνδυάστε τον προβλεπόμενο προορισμό του προϊόντος με τους τελικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ασθένειας κοντά στο στάδιο της συγκομιδής.
14) Δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, του ποσοστού τελικής προσβολής φυλλώματος, του προορισμού της παραγωγής και της επιθυμητής ημερομηνίας εξαγωγής, υπολογίστε κατά πόσον είναι οικονομικά συμφέρουσα η καταστροφή του φυλλώματος (με "κάψιμο" ή άλλο τρόπο).
15) Αφήστε ικανό διάστημα μετά τυχόν βροχή πριν την εξαγωγή, μην προσπαθείτε να χειριστείτε λασπωμένους κονδύλους. Αμέσως μετά την εξαγωγή ξεχωρίστε γρήγορα τους κονδύλους από το φύλλωμα και αφήστε τους να στεγνώσουν πριν αρχίσει η διαλογή γιά τις κλούβες. Σε κάθε περίπτωση απομακρύνετε κονδύλους χαλασμένους ή ύποπτους προσβολής από περονόσπορο.
16) ΠΟΤΕ και γιά κανένα λόγο μήν σκεπάζετε τους κονδύλους με τα κομμένα φύλλα των πατατόφυτων. Κόνδυλοι που μολύνονται με το παράσιτο από κηλίδες του φυλλώματος την στιγμή της συγκομιδής συνήθως δεν προφθαίνουν να γίνουν αντιληπτοί κατά την διαλογή στο συσκευαστήριο με αποτέλεσμα να σαπίζουν στα χέρια του καταναλωτή δυσφημώντας το προϊόν και τον παραγωγό του.
Τέλος, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα ασφαλείας κατά τους ψεκασμούς.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
2721044206,2721044205, 2721044239