21 Μαρτίου 2012

Δρόμοι της Τριφυλίας προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

''Πακέτο'' ετοιμάζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου τους δρόμους της Τριφυλίας, προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, με μεγαλύτερη πιθανότητα στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών. Πρόκειται για τους δρόμους: Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι που αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου. Το νέο δρόμο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού που ξεκίνησε από το Γ’ ΚΠΣ και παρότι πέρασε ως έργο “γέφυρα”, έμεινε στη μέση. Και την παράκαμψη Φιλιατρών. Η υπηρεσία επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν την ωριμότητα και το κόστος των έργων, προκειμένου να κατατεθεί πρόταση για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Πιο ώριμο είναι ο δρόμος Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, καθώς στο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού πρέπει να ξεκαθαριστούν οι εργασίες που απομένουν αλλά και άλλες που δεν προβλέπονταν και θεωρούνται αναγκαίες. Το έργο αυτό έχει ακόμα εκκρεμότητες με απαλλοτριώσεις, ενώ αρκετές απαλλοτριώσεις έχει και η παράκαμψη των Φιλιατρών. Το παρήγορο και αισιόδοξο είναι πως οι απαλλοτριώσεις μπορούν να πληρωθούν από το ΕΣΠΑ ως μέρος του έργου.

Πηγή: Ελευθερία