5 Δεκεμβρίου 2008

Συμπόσιο για τη χρήση του ελαιολάδου στην παραδοσιακή Ελληνική Διατροφή

Συμπόσιο με θέμα τη χρήση της ελιάς και του ελαιολάδου στην παραδοσιακή Ελληνική Διατροφή διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (http://www.hhf-greece.gr), με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), στις 12 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, Μαρίνου Αντύπα 86-88, στην Ηλιούπολη, Αθήνα, και ώρα 08:30-17:30. Το συμπόσιο στοχεύει στην ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών για την σχέση των παραδοσιακών προϊόντων με την υγεία, τον πολιτισμό και τη συμβολή τους στην Εθνική οικονομία. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου, όπως οι καθηγητές Α. Τρχοπούλου, Δ. Μπόσκου, Μ. Τσιμίδου, εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της μαζικής εστίασης και των εστιατόρων. Οι παρουσιάσεις αναφέρονται στα παρακάτω θέματα:
- Η ελιά και το ελαιόλαδο στην Ελλάδα από τη σκοπιά της ιστορίας και του πολιτισμού
- Η σημασία της ελιάς, του ελαιολάδου και άλλων παραδοσιακών τροφίμων για την υγεία.
- Ο ορισμός των παραδοσιακών τροφίμων
- Η κατοχύρωση της ελιάς, του ελαιολάδου και άλλων παραδοσιακών τροφίμων
- Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της ελιάς και του ελαιολάδου: (Χημική σύσταση, Ποιότητα, Οργανοληπτικός χαρακτήρας, Η υποστήριξη των παραδοσιακών τροφίμων: Προοπτικές και κίνδυνοι) Το Συμπόσιο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους μικρών επιχειρήσεων τροφίμων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την εμπορία και τη μαζική εστίαση, όπως οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, οι νέοι αγρότες και οι οργανώσεις καταναλωτών, καθώς και σε εστιάτορες και μαγείρους. Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα πραγματοποιηθεί επίδειξη παρασκευής παραδοσιακών τροφίμων από επαγγελματίες μαγείρους, καθώς και οργανοληπτική αξιολόγηση ελιών και ελαιολάδου από όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα.Παράλληλα στο χώρο της επίδειξης θα πραγματοποιείται προβολή ταινιών με θέμα τα Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα.