13 Μαΐου 2009

Ερωτήματα για την διαχείριση απορριμμάτων

Ερώτηση προς τον νομάρχη Μεσσηνίας, Δημήτρη Δράκο, αναφορικά με το μέλλον των απορριμμάτων, κατέθεσε χθες ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η επιστολή λέει τα εξής: «Πληθώρα ερωτημάτων μας δημιούργησε η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας την Κυριακή 10/5 στη Μεσσήνη σχετικά με την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ρωτάμε λοιπόν κ. Νομάρχη, ως συνδιοργανωτή αλλά και στα πλαίσια τόσον των αρμοδιοτήτων που έχετε όσο και της ενημέρωσής σας από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τα παρακάτω: 1) Αληθεύει ότι η χρηματοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας μπαλοποιητών γίνεται όχι από εθνικούς πόρους αλλά από τα υπόλοιπα των διαδημοτικών δράσεων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ; 2) Στην παρουσίαση μπαλοποιητή συγκεκριμένου οίκου - ομολογουμένως εντυπωσιακού - ρωτήθηκε ο παρουσιαστής εάν κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό της Περιφέρειας. Απάντησε ότι η Περιφέρεια στον διαγωνισμό της ζητούσε μπαλοποιητές αδρανών και όχι «ζωντανών» απορριμμάτων. Τελικά τι είδους μπαλοποιητές έχει προμηθευτεί η Περιφέρεια; 3) Σε παρέμβασή μου στην ημερίδα αναφέρθηκα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 118318/1459/31-3-2009 Επιστολή της Γ. Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ που απαντώντας σε επιστολές διαμαρτυρίας για την εγκατάσταση μπαλοποιητών στο Λουτράκι αναφέρει: α) Ότι δεν προβλέπεται εγκατάσταση μπαλοποιητών στον Περιφερειακό Σχεδιασμό. β) Ότι δεν προβλέπεται τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού στην Πελοπόννησο. Ο κ. Περιφερειάρχης έχει δηλώσει επανειλημμένα για: α) Κλείσιμο της ΜΟΛΑΚ που προβλέπεται να λειτουργεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό. β) Δημιουργία ΧΥΤΥ στην Μεγαλόπολη που δεν προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό. γ) Εγκατάσταση εργοστασίου που μελετάται για κατασκευή με ΣΔΙΤ, στον ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι. δ) Μεταφορά των απορριμμάτων στο ενεργειακό εργοστάσιο στον Αχλαδόκαμπο. Τι άραγε ισχύει τελικά; Και ποιος Φορέας τελικά θα αποφασίσει; 4) Με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. τα μπαλοποιημένα απορρίμματα μπορούν να παραμείνουν σε προσωρινή αποθήκευση. α) Μέχρι 1 χρόνο εάν μεταφερθούν σε ΧΥΤΑ. β) Μέχρι 3 χρόνια εάν μεταφερθούν σε εργοστάσιο επεξεργασίας. Επειδή τίποτα από τα δύο δεν θα υπάρχει - την αντίστοιχη χρονική περίοδο στην Μεσσηνία - τι θα γίνουν τα μπαλοποιημένα απορρίμματα; 5) Στον προβλεπόμενο χώρο για ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι. α) Υπάρχει προέγκριση χωροθέτησης; β) Υπάρχει απόφαση εξαίρεσης της αναδάσωσης του χώρου που προορίζεται για ΧΥΤΑ; γ) Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του χώρου ως αναδασωτέου;».

Πηγή: www.kalnews.gr