26 Μαΐου 2009

Η Commission ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Δευτέρα 25 Μαΐου να επιτραπεί στους ελαιοπαραγωγούς να προσφύγουν στην ιδιωτική αποθεματοποίηση των έξτρα παρθένων και των παρθένων ελαιολάδων, για περίοδο 180 ημερών και μέγιστη ποσότητα 110.000 τόνων. Όπως επισημαίνει, αυτό γίνεται λόγω της σημαντικής και παρατεταμένης μείωσης των τιμών παραγωγού του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το ξεκίνημα της ελαιοκομικής περιόδου 2008 – 2009. Μάλιστα, επισημαίνει πως σε αρκετές σημαντικές αντιπροσωπευτικές αγορές, το επίπεδο των τιμών, ειδικά για τα έξτρα παρθένα και τα παρθένα ελαιόλαδα, εδώ και αρκετές εβδομάδες παραμένει αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο ενεργοποίησης του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, που είναι 1779 € ανά τόνο για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 1710 € ανά τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο. Σε ανάλογες περιπτώσεις επιτρέπεται στην Επιτροπή να χορηγήσει ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση. Για την περίπτωση του ελαιολάδου απαιτείται η αναζήτηση προσφορών. Οι κάτοχοι αποθηκευτικών χώρων θα υποβάλουν προσφορές για αποθήκευση έξτρα παρθένων και παρθένων ελαιολάδων για 180 ημέρες και θα ζητήσουν ως αποζημίωση ένα ποσό της ενίσχυσης ανά τόνο και ανά ημέρα. Οι καλύτερες προσφορές θα γίνουν αποδεκτές και οι πληρωμές θα γίνουν στο τέλος της αποθηκευτικής περιόδου. Όπως τονίζει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες στην αγορά, μια μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα 110.000 τόνων είναι επαρκής ώστε να βοηθήσει να επανέλθει η αγορά ελαιολάδου σε ισορροπία. Βέβαια, ανάλογα με τις προβλέψεις της συγκομιδή της επόμενης ελαιοκομικής περιόδου 2009 - 2010, που θα είναι διαθέσιμες περί το τέλος του 2009, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το μέτρο. Οι προσφορές για την αποθεματοποίηση θα ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια του επόμενου Ιουνίου και οι περίοδοι επιδοτούμενης ιδιωτικής αποθεματοποίησης των δεξαμενών ελαιολάδου θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου.

Πηγή: www.paseges.gr