14 Μαΐου 2009

Έναρξη προγράμματος πρόσληψης ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Την έναρξη του προγράμματος επιδότησης ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων προκειμένου να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε το υπουργείο Απασχόλησης. Από σήμερα, Πέμπτη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η εφημερίδα Το Βήμα, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος, καλώντας τους ενδιαφερομένους από σήμερα Πέμπτη να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση, για όσο χρόνο διαρκεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας. Σημειώνεται ότι με το νέο πρόγραμμα μπορούν να καλυφθούν και εποχικές ανάγκες των εργοδοτικών επιχειρήσεων και φορέων. Το νέο πρόγραμμα για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε αυτό και επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα. Έτσι από σήμερα «προσκαλούνται» οι εργοδότες του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, να υποβάλουν αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που λαμβάνουν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη έχουν τη μεγαλύτερη απομένουσα διάρκεια επιδότησης. Οι εργοδότες που θα ενταχθούν θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τελευταίο εξάμηνο πριν από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, ενώ οι άνεργοι που προσλαμβάνονται θα πρέπει να έχουν εγκεκριμένη τακτική επιδότηση ανεργίας και να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος στην επιχείρηση ή στον φορέα. Η επιχείρηση ή ο φορέας υποχρεούνται να αμείβουν το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τη σύμβασή του και ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησής του. Παράλληλα, ο εργοδότης έχει την ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του προσλαμβανόμενου.

Πηγή: kosmosnews