30 Μαΐου 2009

Ενισχύσεις για μετατροπές χωραφιών σε δάση

Εν αναμονή της υπογραφής της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης είναι το Μέτρο 221 "Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών", του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", η εφαρμογή του οποίου θα δώσει ευκαιρίες νέων ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, δάσωση των γεωργικών γαιών είναι ευκαιρία για κάποιον που θέλει να "αποσύρει" από το παραγωγικό του δυναμικό ορισμένα στρέμματα ή και ολόκληρη την καλλιεργήσιμη έκταση, που διαθέτει, στηρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και κερδίζοντας ταυτόχρονα από αυτό τόσο με την ενίσχυση, εν είδει αποζημίωσης, από το πρόγραμμα, όσο και με την εκμετάλλευση για ξυλεία. Η ενίσχυση προβλέπεται για δαπάνες πρώτης εγκατάστασης (70% για ιδιώτες), για δαπάνες συντήρησης (τα δύο πρώτα έτη έως 339,8 ευρώ/στρ. για 100 φυτά/στρ. και 100,184 ευρώ/στρ. για 28 φυτά/στρ.) και για απώλεια εισοδήματος (για 15 χρόνια, έως 70 ευρώ/στρ. ανάλογα με την καλλιέργεια που υπήρχε στο χωράφι).

Πηγή: www.best-tv.gr

1 σχόλια:

Χαράλαμπος είπε...

Πολύ ενδιαφέρον!!