1 Ιουνίου 2009

Καρέττα - Καρέττα: η πρώτη φωλιά του 2009 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Στις 30 Μαΐου, τέσσερις μέρες μετά την πρώτη φωλιά στη Ζάκυνθο, έγινε και η πρώτη φωλιά του 2009 στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο. Όπως είναι γνωστό ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή αναπαραγωγής της καρέττα - καρέττα στη Μεσόγειο. Μαζί με τη Ζάκυνθο συγκεντρώνουν το 38% της μεσογειακής παραγωγής αυγών από θαλάσσιες χελώνες. Όμως τα δύο αυτά σημαντικά μεσογειακά «μαιευτήρια» έχουν άνιση μεταχείριση, όσον αφορά στην προστασία τους και στα κοινοτικά κονδύλια που απολαμβάνουν. Η μεν Ζάκυνθος με το Θαλάσσιο Πάρκο που λειτουργεί από το 2000 έχει προχωρήσει αρκετά τόσο στην προστασία όσο και στην εξεύρεση κονδυλίων που επωφελείται η περιοχή και αναβαθμίζεται ο τουρισμός της, ενώ ο Κυπαρισσιακός Κόλπος παραμένει χωρίς κανένα νομικό καθεστώς προστασίας, παρόλο που η περιοχή έχει περιληφθεί – δικαίως – στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA. Σημειώνεται ότι οι χελώνες που αναπαράγονται στον Κυπαρισσιακό Κόλπο αποτελούν ιδιαίτερο πληθυσμό και δεν έχουν σχέση με τον πληθυσμό της Ζακύνθου. Αυτό διαπιστώθηκε με το μακροχρόνιο πρόγραμμα μαρκαρίσματος που διενεργεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ από το 1983 και στις δύο περιοχές. Πράγματι οι χελώνες από την κάθε περιοχή, παρόλο που κάνουν μεγάλες μεταναστεύσεις μέχρι τη βόρεια Αδριατική και τη Τυνησία, επιστρέφουν πάντα για ωοτοκία στην ίδια περιοχή όπου ωοτόκησαν και την προηγούμενη φορά και όπου πιθανόν εκκολάφθηκαν ως χελωνάκια.

Πηγή: www.best-tv.gr