17 Ιουνίου 2009

Επιδοτήσεις επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο

Το ποσό των 370 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για επιδοτήσεις επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο μέχρι το 2013. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική απόφαση, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προωθεί συνεχώς προγράμματα για μια πολύπλευρη και σύγχρονη ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια. Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν αφορούν παράλληλες, με τη γεωργική, δραστηριότητες όπως τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ειδών διατροφής, χώρους εστίασης και αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, ανακαίνιση οικισμών κλπ. Το πρόγραμμα "ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και δραστηριοποίηση της αγροτικής οικονομίας" προβλέπει: α) Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Δικαιούχοι είναι αγρότες και μέλη αγροτικού νοικοκυριού που θα αναπτύξουν νέες δραστηριοότητες (τουρισμός, βιοτεχνίες κλπ.). Θα ενισχύονται με 60% της επένδυσης και ως 600.000 ευρώ. β) Στήριξη και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ενισχύονται βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, βελτίωση υποδομών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ. Θα ενισχύονται με 60% και ως 600.000 ευρώ. γ) Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Ενισχύονται τουριστικές επενδύσεις (αγροτοτουρισμός) χώροι εστίασης - αναψυχής, προβολή των τουριστικών περιοχών κλπ. Η επιδότηση φτάνει το 60% και ως 600.000 ευρώ. δ) Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό. Ενισχύονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποδομές και προμήθεια εξοπλισμού (στολές, μουσικά όργανα κλπ.). Η ενίσχυση φτάνει το 75% και ως 30.000 ευρώ. ε) Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών. Αφορά παρεμβάσεις σε σπίτια (ανακαίνιση εξωτερικών όψεων) και την ανάδειξη οικισμών. Επιδοτείται με 60% και ως 40.000 ευρώ. στ) Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. Αφορά επενδύσεις για διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου (μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια κλπ.). Η επιδότηση φτάνει το 75% και ως 200.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ