30 Ιουνίου 2009

«Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»: Όσοι πρόλαβαν τον Κύριον είδον!

Ως τις 15 Ιουλίου θα γίνονται δεκτοί οι φάκελοι υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του 2009 (το πρώτο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ) καθώς έχει σημειωθεί ήδη υπέρβαση στα όρια πιστώσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά περιφέρεια. Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αυτής, δεν αξιολογούνται». Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι «οι Περιφέρειες και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των φορέων, του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων της περιοχής ευθύνης τους, χωρίς διακρίσεις».

Πηγή: www.best-tv.gr