24 Ιουνίου 2009

Απογράφονται όλα τα αγροτικά μηχανήματα

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενσωματώνει και για τα αγροτικά μηχανήματα η υπουργική απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Κιλτίδη, η οποία προβλέπει την απογραφή όλων των οχημάτων και παρελκομένων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την απόφαση, η κυκλοφορία του αγροτικού µηχανήµατος στους δρόµους και η λειτουργία του στους χώρους εργασίας προϋποθέτει την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του από την αρµόδια αρχή η οποία συνοδεύει το µηχάνηµα σε κάθε κίνησή του (Άρθρα 87, 88, 89, 90 97 του ΚΟΚ, ν. 2696/Α΄/1999 Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/1999). Με την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται συγχρόνως και η απογραφή του µηχανήµατος και η χορήγηση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας για την αναγνώρισή του κατά την κίνηση του στους δρόµους και τη χρήση του στους τόπους εργασίας. Η απογραφή του αγροτικού µηχανήµατος γίνεται από την αρµόδια αρχή του τόπου που βρίσκεται η αγροτική εκµετάλλευση ή η αγροτική επιχείρηση ή η κατοικία του ασκούντος το αγροτικό επάγγελµα και κατόχου του µηχανήµατος.

Πηγή: www.agronews.gr