11 Ιουνίου 2009

Καμπάνα από Βρυξέλλες για τις επιδοτήσεις των αγροτών

Κοινοτικό πρόστιμο συνολικού ύψους 244,2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στη χώρα μας για κακοδιαχείριση αγροτικών ενισχύσεων και δυσλειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών επιδοτήσεων, στο ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τη σταφίδα και τα εσπεριδοειδή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ελέγχους που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του ελαιολάδου, του βαμβακιού, της σταφίδας και των εσπεριδοειδών για τα οικονομικά έτη 1999 - 2004. Να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία τα συνολικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας για κακοδιαχείριση αγροτικών ενισχύσεων και δυσλειτουργία του ΟΣΔΕ, υπερβαίνουν το 1,5 δισ. ευρώ. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σ. Χατζηγάκης για το θέμα ανέφερε ότι: «Το πρόστιμο αυτό που αφορά 1999 – 2004, αφορά περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.». Όσον αφορά στην κατάσταση σήμερα ο υπουργός τόνισε τα παρακάτω: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χειρίζεται με ευαισθησία το ΟΣΔΕ και όπως ξέρετε οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά και οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται της καταβολής χρημάτων για τις αιτήσεις που υποβάλλουν στις Ενώσεις. Η διαδικασία έχει ομαλοποιηθεί παρ’ όλες τις προσπάθειες κάποιων να εκμεταλλευτούν τους αγρότες. Θέλω να τονίσω ότι όποιος συνεχίζει να χρησιμοποιεί μεθόδους εις βάρος του αγροτικού κόσμου θα στέλνεται στον εισαγγελέα.»