2 Φεβρουαρίου 2010

Πληθυσμιακή εξέλιξη της Βάλτας τους τελευταίους 2 αιώνες

1799-1800 15 οικογένειες, 70 κάτοικοι περίπου
1830 80 κάτοικοι περίπου
1851 66 κάτοικοι
1879 298 κάτοικοι
1898 441 κάτοικοι
1907 322 κάτοικοι
1920 337 κάτοικοι
1928 390 κάτοικοι
1940 442 κάτοικοι
1951 459 κάτοικοι
1991 284 κάτοικοι
2001 356 κάτοικοι*
2011 277 κάτοικοι

*Για τους αριθμούς της απογραφής του 2001 διατηρούμε κάποιες αμφιβολίες, καθώς είναι μεν τα στοιχεία της επίσημης απογραφής, αλλά ο πραγματικός αριθμός των μονίμων κατοίκων είναι κατά πολύ μικρότερος.