2 Φεβρουαρίου 2010

Διαμάχη για την ηλεκτρονική διεύθυνση gargalianoi.gr

Σε ηλεκτρονική διαμάχη έχει εμπλακεί ο Δήμος Γαργαλιάνων για το domain www.gargalianoi.gr, ένα όνομα ήδη κατοχυρωμένο από ιδιώτη, απ’ τον οποίο ο δήμος τώρα το διεκδικεί. Το θέμα έχει ήδη φτάσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει καλέσει σε ακρόαση τόσο το Δήμο Γαργαλιάνων που διεκδικεί το όνομα, όσο και τον Φώτιο Παναγιωτακόπουλο ο οποίος το κατέχει σήμερα και χρησιμοποιείται από τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Ο Δήμος χρησιμοποιεί ήδη την διεύθυνση www.gargaliani.gov.gr αλλά και την www.gargaliani.gr

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία