15 Ιουνίου 2010

Ελαιόλαδο: μέχρι τις 30 Ιουνίου αιτήσεις για ποιοτικό πριμ

Ως τις 30 Ιουνίου μπορούν οι παραγωγοί ελαιολάδου να υποβάλλουν αιτήσεις για να λάβουν το πριμ ποιότητας για το ελαιόλαδο. Το ποιοτικό πριμ αφορά την ελαιοκοµική περίοδο 2009−2010 (έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 2010). Σύμφωνα με την απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκοµικών προϊόντων (ΦΕΚ Β 778/2010), σε εκτέλεση του άρθρου 68, δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ και εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 και AGRO 2.2 και 2.3. Το ποιοτικό πριμ αφορά την ελαιοκοµική περίοδο 2009-2010 (έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 2010). Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση, οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να παραδίδουν τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιηµένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, µονάδες µεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης, σχετικά µε τη τήρηση συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP. Η υποχρέωση αυτή ισχύει από το δεύτερο έτος εφαρμογής το μέτρου, δηλαδή για τις ελαιοκοµικές περιόδους 2010-2011 και 2011-2012.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ