5 Ιουνίου 2010

Εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές του ελαιολάδου, απαραίτητη η ιδιωτική αποθεματοποίηση

Περαιτέρω πιέσεις ασκεί το ιταλικό εμπόριο ελαιολάδου στις τιμές παραγωγού των ελληνικών λαδιών, μετά την γνωστοποίηση της αυξημένης παραγωγής στην Ισπανία, αλλά και της υποχώρησης που σημειώθηκε στην ισπανική αγορά όσον αφορά στις τιμές των πολύ καλών έξτρα παρθένων ελαιολάδων. Την περασμένη εβδομάδα οι τιμές ex factory στην ισπανική αγορά ελαιολάδου υποχώρησαν κατά 5 λεπτά το κιλό για τα εξαιρετικά παρθένα λάδια, διαμορφούμενες στα 2,10 ευρώ το κιλό, ενώ σταθεροποίηση παρατηρήθηκε όσον αφορά στις τιμές των κοινών παρθένων (1,90 ευρώ το κιλό) και των βιομηχανικών άσων (1,70 ευρώ το κιλό).
Την ίδια ώρα επείγοντα μέτρα για να βελτιωθεί η δύσκολη κατάσταση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς ζητεί η Copa-Cogeca. Ως πρώτο βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης, η Copa-Cogeca ζητεί την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, αλλά
μεσοπρόθεσμα πρέπει να εφαρμοστούν όργανα για την εξισορρόπηση της αγοράς, όπως η συγκέντρωση της προσφοράς μέσω ομάδων παραγωγών και ιδίως συνεταιρισμών. Μέτρα όπως η σήμανση και η προβολή είναι εξίσου απαραίτητα. Τα επίπεδα στα οποία ενεργοποιείται η ιδιωτική αποθεματοποίηση πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό κόστος της παραγωγής. Τα επίπεδα επέμβασης ορίστηκαν προ δεκαετίας και έκτοτε δεν έχουν αναθεωρηθεί ποτέ.