19 Ιουνίου 2010

Ελαιόλαδο: αλλάζει η πληρωμή στο ποιοτικό παρακράτημα

Από την ελαιοκομική περίοδο 2009-2010 αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του ποιοτικού παρακρατήματος για το ελαιόλαδο και τις ελιές. Αυτό επισημαίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, η οποία ενημερώνει ότι: Δικαιούχοι του ποιοτικού παρακρατήματος είναι οι αγρότες που καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή ΠΓΕ και συγχρόνως εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 και AGRO 2.2 του ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT ή εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας. Για την ελαιοκομική περίοδο 2009-2010 οι πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία και μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς) υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο των συνεργαζόμενων ελαιοπαραγωγών έως τις 30 Ιουνίου. Για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010-2011 και 2011-2012 οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν και σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HACCP και να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000/2005. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 27210 44207.