30 Ιουνίου 2010

''Πέρασε'' τους ελέγχους των ευρωπαίων για τα δικαιώματα η Μεσσηνία

Ολοκληρώθηκαν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας οι έλεγχοι του κλιμακίου των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία κύλησε ομαλώς, χωρίς να παρουσιαστεί κανενός είδους δυσχέρεια. Το κλιμάκιο των ευρωπαίων πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε αγροτεμάχια στο νομό Μεσσηνίας, όπου διασταύρωσε τα δηλωθέντα στοιχεία στις Ενώσεις, από τους παραγωγούς, των οποίων η επιλογή έγινε εντελώς τυχαία, όπως συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τακτικούς ελέγχους σχετικά με δραστηριότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσον αφορά στη διαδικασία των επιδοτήσεων και τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργεί ο οργανισμός, για τη χρήση του 2009. Οι έλεγχοι γίνονται σε συνεργασία με τις τοπικές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και είναι επιτόπιοι, ενώ από την πορεία και τα αποτελέσματά τους εξαρτάται άμεσα η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ