21 Μαρτίου 2011

Εναλλακτικός Τουρισμός: επιδότηση 40% για δράσεις έως 400.000€

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας). Μέσω αυτού θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός, τουρισμός υγείας και ευεξίας). Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 ευρώ, αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του έτους 2010. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 40%, ενώ δίνεται επιπλέον προσαύξηση 5% σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην δημοσίου και θυγατρικών του) και συμπράξεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, με επιλέξιμο κωδικό πριν από την 1η/1/2010, και λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για ολόκληρη την Ελλάδα ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι:
-Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία – πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS, ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
-Κτηριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
-Προβολή, προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων), δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κ.λπ.
-Υπηρεσίες συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού), όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών, έρευνα αγοράς.
-Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.

Οι δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού είναι:
-Αθλητικός τουρισμός: Αναφέρεται σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής σε: α) θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) Σε λίμνες – ποτάμια (κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά) και γ) Σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές και ημιαστικές περιοχές (χιονοδρομικό σκι, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.).
-Θαλάσσιος τουρισμός: Αφορά στο θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον και καλύπτει δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα κ.ά.).
-Πολιτιστικός τουρισμός: Περιλαμβάνονται όλα τα τουριστικά ταξίδια που έχουν ως κύριο σκοπό την άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Διακρίνονται σε: Ταξίδια για τη σε βάθος γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου. Ταξίδια τέχνης ως ψυχαγωγική εμπειρία και κοινωνική καταξίωση και ταξίδια συμμετοχικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
-Τουρισμός υπαίθρου: Περιλαμβάνει το φυσιολατρικό τουρισμό που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές, με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες. Τον τουρισμό παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας. Τον περιπατητικό τουρισμό που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και τον περιηγητικό τουρισμό, όταν η περιήγηση γίνεται στην ύπαιθρο.
-Γαστρονομικός τουρισμός: Ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα. Δημιουργία γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών. Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων. Γευσιγνωσία. Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις. Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα. Εφαρμογές εικονικής περιήγησης. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
-Τουρισμός υγείας και ευεξίας: Απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος