22 Μαρτίου 2011

Παραδείσια - Τσακώνα: από Πάσχα Καλοκαίρι και από Αύγουστο Χειμώνα...

Τον ερχόμενο Αύγουστο θα δοθεί στην κυκλοφορία το κλειστό σήμερα τμήμα του οδικού άξονα Τρίπολης - Καλαμάτας από τα Παραδείσια μέχρι την Τσακώνα, που είχε προ ετών βυθιστεί λόγω κατολισθήσεων, και οι εργασίες αποκατάστασής του γίνονται με κονδύλια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως διευκρίνισε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης έχει κατασκευασθεί ένα μεγάλο τμήμα του έργου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 76% του συνολικού αντικειμένου. Έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα τεχνικά έργα (κοιλαδογέφυρα, γέφυρες κ.λ.π.), καθώς επίσης και η θεμελίωση της γέφυρας Τ4 και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των βάθρων της. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, είναι η 28η Οκτωβρίου 2011. Στόχος, είπε ο υφυπουργός Υποδομών, είναι να παραδοθεί το έργο στην κυκλοφορία σε δύο φάσεις: α) Στην πρώτη φάση που προσδιορίζεται τον Αύγουστο 2011 πρόκειται να δοθεί στην κυκλοφορία όλο το τμήμα του έργου, με εξαίρεση την γέφυρα Τ4, όπου η κυκλοφορία για 800 μέτρα περίπου θα διεξάγεται μέσω παράκαμψης της γέφυρας αυτής, η οποία σημειωτέον είναι δύσκολη και ιδιαίτερη κατασκευή. β) Στη δεύτερη φάση, η οποία προσδιορίζεται το Φθινόπωρο 2011, πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί η γέφυρα Τ4 και να δοθεί στην κυκλοφορία το σύνολο του εν λόγω έργου. Σύμφωνα με τον κ Μαγκριώτη τα υπόλοιπα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη - Καλαμάτα, τα οποία κατασκευάζονται με ταχύ ρυθμό, αναμένεται να ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2011.