3 Μαρτίου 2011

ΕΑΣ Μεσσηνίας: έναρξη διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

Από την ΕΑΣ Μεσσηνίας ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2011 για τις εξής κατηγορίες μεταβίβασης: Πώλησης δικαιωμάτων μαζί με γη, Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, Πώλησης ειδικών δικαιωμάτων, Πώληση του συνόλου της εκμετάλλευσης (σύνολο γης και δικαιωμάτων), Κληρονομιάς, Ενοικίασης δικαιωμάτων μαζί με τη γη, Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχων (ΑΦΜ, επωνυμία, κλπ), Λήξη μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη.
Τα δικαιώματα συνολικής αξίας έως και 200€ που δεν μεταβιβάστηκαν το έτος 2010, αν δεν μεταβιβαστούν για το έτος 2011 θα οδηγηθούν στο Εθνικό Απόθεμα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ορίζεται η Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με δικαιολογητικά, κόστος κλπ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Υποκαταστήματα της ΕΑΣ Μεσσηνίας.