23 Μαρτίου 2011

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: ευχάριστα νέα για τους παραγωγούς - τυποποιητές & παρατηρητήριο Μεσσηνιακών προϊόντων

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο τομέα του ελαιολάδου στην ΕΕ και στις διεθνείς αγορές ενημερώνει τους εμπλεκόμενους με το Μεσσηνιακό ελαιόλαδο ότι υπάρχουν και ευχάριστα νέα και συγκεκριμένα: Ανοίγει ο δρόμος για τη διάθεση του ελληνικού extra παρθένου ελαιολάδου μας σε καλύτερες τιμές μετά από την αποκάλυψη για πλαστά Ισπανικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα σε ξένες αγορές και τη μήνυση που υπέβαλλε το Πανεπιστήμιο DAVIS TEXAS της Αμερικής, διαμαρτυρόμενο για την ποιότητα του ισπανικού τυποποιημένου έξτρα παρθένου ελαιολάδου το οποίο διατίθετο στην Αμερικάνικη αγορά ως έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά μετά από βιομηχανική επεξεργασία κατά την οποία αφαιρούσαν τις δυσάρεστες οσμές και διατηρώντας τα επίπεδα των αναλύσεων εντός των προβλεπομένων ορίων του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2568/91. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε μετά από αυτό να θέσει νέους κανονισμούς ταξινόμησης του ελαιολάδου (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 61/2011 της 24ης Ιανουαρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΟΚ αριθ. 2568/91 σχετικά με τις μεθόδους προσδιορισμού των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και πυρηνελαίων), η εφαρμογή του οποίου αρχίζει από την 1η Απριλίου 2011. Ειδικότερα οι ειδικοί χημικοί της ΕΕ έκριναν ότι η περιεκτικότητα σε αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAEE) και μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) αποτελεί χρήσιμη παράμετρο ποιότητας των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν οριακές τιμές για τους συγκεκριμένους εστέρες και μέθοδος προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε αυτούς. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο κανονισμό, απαιτείται ανάλυση ΑΛΚΥΛΕΣΤΕΡΕΣ και με περιεκτικότητα από 0 έως 75 εντάσσονται στη κατηγορία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και από 75 έως 150 θα πιστοποιούνται και θα ταξινομούνται στη κατηγορία Παρθένου ή Βιομηχανικού. Το γεγονός ότι στο Ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο - που ως γνωστό είναι το 90% του παραγόμενου προϊόντος - οι ΑΛΚΥΛΕΣΤΕΡΕΣ εντοπίζονται σε περιεκτικότητα 30 έως 40, ενώ αντίθετα το Ισπανικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε ποσοστό 60% περίπου οι ΑΛΚΥΛΕΣΤΕΡΕΣ βρίσκονται από 120 έως 180 με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιούνται σαν παρθένο ή βιομηχανικό. Εκτίμησή μας είναι ότι ο νέος Κανονισμός θα βοηθήσει να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές για το ελληνικό ελαιόλαδο αφού πλέον Ισπανικές ποσότητες - περίπου 600.000 τόνοι – πού είχαν ταξινομηθεί στη κατηγορία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου λόγω των αδυναμιών και ελαττωμάτων υποβαθμίζονται στη κατηγορία του παρθένου ή βιομηχανικού. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι σε ειδικές μικροκλιματικές συνθήκες και επιβαρυμένη επεξεργασία του ελαιοκάρπου (υψηλές θερμοκρασίες) πιθανότατα να δημιουργηθούν και στο ελληνικό ελαιόλαδο ανάλογα προβλήματα και αυτό που έχει σημασία για το εθνικό μας προϊόν είναι, να το προστατέψουμε και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο νέος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της ΕΕ με αριθ. 61/2011 της 24ης Ιανουαρίου 2011 που τίθεται σε εφαρμογή από 1η Απριλίου 2011.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στο πλαίσιο της «Συμμαχίας για την ενδυνάμωση της Μεσσηνιακής Αγοράς» και της διαρκούς προσπάθειας, που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση, τόσο του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη), όσο και των κατοίκων του. Η έρευνα με τίτλο «Παρατηρητήριο των Μεσσηνιακών Προϊόντων στα Super Market» διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μεγαλύτερα Super Market, καταγράφει και αποτυπώνει την κίνηση και διαθεσιμότητα των αγροτικών μας προϊόντων στα ράφια των. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στην οπτική παρατήρηση του καταναλωτή. Επίσης είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο αυτής της έρευνας μεσσηνιακά προϊόντα χαρακτηρίζουμε όλα τα τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα που παράγονται, επεξεργάζονται και τυποποιούνται στη Μεσσηνία. Στη σημερινή έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη, ότι στα ράφια των μεγάλων Σούπερ Μάρκετ υπάρχουν από ελάχιστα έως και κανένα τοπικό προϊόν ενώ τα ευρήματα της έρευνας είναι πολύ ανησυχητικά και απαισιόδοξα. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να απαντήσουν στην πρόκληση, επιλέγοντας για τις ανάγκες τους μόνο μεσσηνιακά προϊόντα, γιατί μόνο η πίεση του “κυρίαρχου της αγοράς”, δηλαδή του “καταναλωτή”, θα υποχρεώσει τις μεγάλες αλυσίδες των Super Market να τηρήσουν τους ηθικούς κανόνες προς την πόλη που τους φιλοξενεί.