21 Μαρτίου 2011

Σχέδιο για παραχώρηση εκτάσεων σε αγρότες

Τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών, περί σχεδίου παραχώρησης εκτάσεων σε μεμονωμένους αγρότες, κτηνοτρόφους ή και τους συνεταιρισμούς τους, επιβεβαίωσε μιλώντας στη βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκανδαλίδη, το υπουργείο καταβάλλει μία μεγάλη προσπάθεια να παραχωρήσει εκτάσεις, κυριότητας του δημοσίου (π.χ. του υπουργείου Γεωργίας), σε αγρότες και συνεταιρισμούς, προκειμένου να τις καλλιεργήσουν, να παράξουν και να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με το σχέδιο η παραχώρηση θα γίνει με την καταβολή συμβολικού αντιτίμου, ώστε σε συνεργασία και με συμβολαιακό τρόπο με τους κτηνοτρόφους και τους συνεταιρισμούς των κτηνοτρόφων, να γίνει προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος των αυξημένων εισαγωγών από του χρόνου. «Το τεράστιο αυτό πρόβλημα, δηλαδή η έλλειψη ρευστότητας, που σήμερα αντιμετωπίζεται με την εγγύηση του δημοσίου, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο μέλλον», εξήγησε καταλήγοντας ο κ. Σκανδαλίδης.