30 Οκτωβρίου 2011

Ο "Νομός Τριφυλίας" κατά την απογραφή του 1907

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από την απογραφή που έγινε στις 27/10/1907 και καταγράφηκε ως «...η πρώτη γενόμενη απογραφή από της Παλιγγενεσίας της Eλλάδος, επί τη βάσει ορθών στατιστικών και απογραφικών κανόνων». Για τη διεκπεραίωσή της εργάσθηκαν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πίνακες αναφέρονται στους πληθυσμούς των χωριών και πόλεων της περιοχής, στους δήμους του τότε Νομού Τριφυλίας. Ενδιαφέρον έχει ο μεγάλος πληθυσμός του δήμου Τριπύλης που περιλαμβάνει και την Μάλη με 545 κατοίκους!

Η πρώτη στήλη είναι Άνδρες, η δεύτερη Γυναίκες και η τρίτη το σύνολο του πληθυσμού.
Από τους 8.427 "εγγράμματοι" ήταν 3.608.Ο πληθυσμός των γειτονικών δήμων ήταν ο παρακάτω (Άνδρες - Γυναίκες - Σύνολο):