10 Οκτωβρίου 2011

Βασικές περιφερειακές ενισχύσεις και προαιρετικά καθεστώτα ειδικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ μετά το 2013

Βασική ενίσχυση η οποία θα καταβάλλεται σε όλους τους γεωργούς που έχουν επιλέξιμες εκτάσεις σύμφωνα με το περιφερειακό μοντέλο, και όχι το ιστορικό που έχουμε σήμερα, περιλαμβάνουν τα σχέδια προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά τα 2013, τα οποία θα ανακοινωθούν επισήμως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ θα περιφερειοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φακέλου της βασικής ενίσχυσης, ενώ πλήρη περιφερειοποίηση θα έχουμε από το 2019. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης και προαιρετικές ειδικές ενισχύσεις όπως για το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ και η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι.