13 Οκτωβρίου 2011

"Στοίχειωσε" το Γαργαλιάνοι - Ρωμανού

Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο του 2008, αλλά ακόμα κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Ηταν το πιο σημαντικό έργο της Μεσσηνίας που εντάχθηκε στο Γ' ΚΠΣ ο δρόμος Γαργαλιάνοι - Ρωμανού, αλλά κατάντησε σύγχρονο "γεφύρι της Αρτας". Τρία χρόνια μετά την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσής του δεν έχει τελειώσει η υπόθεση των απαλλοτριώσεων και υπάρχουν 3 - 4 τμήματα, στα οποία ο ανάδοχος δεν μπορεί να μπει και να κάνει εργασίες. Το έργο έχει σταματήσει εδώ και μήνες, παρότι έχει οργανωμένο και πλήρες εργοτάξιο. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτηση διάλυσης εργολαβίας και ζητεί πάνω από 10 εκ. ευρώ για απώλειες εσόδων, λόγω καθυστερήσεων και αδυναμιών υλοποίησης εργασιών, που δεν ήταν υπαιτιότητά του. Ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης έχει συγκροτήσει 3μελή επιτροπή μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων (πρώην ΔΕΚΕ), η οποία ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου για τη διάλυση της εργολαβίας. Αν πρέπει, δηλαδή, να διαλυθεί η εργολαβία και αν πρέπει να δοθούν τα χρήματα που ζητεί και πόσα. Στόχος της Περιφέρειας είναι να συνεχιστεί το έργο και να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Χωρίς προβλήματα και εμπόδια το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 με 6 μήνες το αργότερο. Για το έργο με προϋπολογισμό 17,8 εκ. ευρώ η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2007. Το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 600 ημέρες, δηλαδή στις 17 Σεπτεμβρίου του 2008. Ξεκίνησε, όμως, με μεγάλη καθυστέρηση, τον Οκτώβριο του 2007, με επιτάξεις σε λίγες όμως ιδιοκτησίες, ενώ η διαδικασία των απαλλοτριώσεων καθυστερούσε. Η τελευταία παρτίδα των απαλλοτριώσεων εκδικάστηκε το φετινό Μάιο μετά από 4 αναβολές, ενώ η απόφαση για τον ορισμό τιμής μονάδας ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Το ζητούμενο είναι αν εκδοθεί η απόφαση, θα υπάρχουν τα χρήματα για να δοθούν στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων κτημάτων για να συνεχιστούν οι εργασίες; Γιατί τα χρήματα για απαλλοτριώσεις δίνονται από εθνικούς πόρους. Το έργο υλοποιήθηκε με αργούς ρυθμούς το μεγαλύτερο διάστημα, επίσης, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές (ήταν έργο - γέφυρα από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ), από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και από μετακινήσεις δικτύων της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών. Να σημειωθεί ότι χρειάστηκε και συμπληρωματική σύμβαση, ύψους 1.344.000 ευρώ, οι εργασίες της οποίας έχουν υλοποιηθεί. Οσον αφορά τη σημερινή του εικόνα, το έργο σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων (πρώην ΔΕΚΕ) της Περιφέρειας βρίσκεται στο 70%. Ο νέος δρόμος έχει διανοιχθεί σ’ όλο το μήκος του από το δρόμο προς Μάραθο έως τον υφιστάμενο εθνικό δρόμο στο Ρωμανού, κοντά στην Costa Navarino, με εξαίρεση τα πρώτα 150 περίπου μέτρα στην περιοχή των Γαργαλιάνων λόγω απαλλοτριώσεων, δύο ακόμα κομμάτια - κτήματα με ελιές για τον ίδιο λόγο και ένα μικρό τμήμα στο Ρωμανού, όπου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η γέφυρα πάνω από το σημερινό εθνικό δρόμο. Στα πρώτα χιλιόμετρα από τους Γαργαλιάνους έχει πέσει και άσφαλτος, ενώ έχουν γίνει και όλες οι γέφυρες, με εξαίρεση την τελευταία στο Ρωμανού. Στο εργοτάξιο παραμένουν όλα τα μηχανήματα, με πολύ υλικό (άμμο και 3Α) για το έργο, με παρασκευαστήριο ασφάλτου και τριβείο για την παραγωγή του υλικού που χρειάζεται.

Πηγή: Ελευθερία