5 Οκτωβρίου 2011

Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών έως τέλος του χρόνου

Δήλωση συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009, πρέπει να υποβάλουν οι αμπελουργοί, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας. Οι δηλώσεις συγκομιδής ελέγχονται κατά την υποβολή τους από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως προς την αμπελουργική έκταση εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα στοιχεία του μηχανογραφημένου Αμπελουργικού Μητρώου. Οι δηλώσεις συγκομιδής συμπληρώνονται από τους παραγωγούς στα γραφεία 213 και 235 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Καλαμάτα και από το αντίστοιχο Γραφείο στην Πύλο. Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συμμετάσχει ο παραγωγός στα προγράμματα αναδιάρθρωσης, εκρίζωσης, κ.λπ., ενώ πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011.