10 Οκτωβρίου 2011

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, απευθύνει ο Πρόεδρός της Γεώργιος Σαμπαζιώτης, ώστε να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 12-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1. Ψήφιση νέων πιστώσεων από τροποποίηση προϋπολογισμού Δ .Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2011.
2. Εισήγηση περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου ''Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Κ. Φιλιατρών''.
3. Εισήγηση περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου ''Αντικατάσταση ξύλινων κερκίδων στο παλιό γήπεδο Δ.Κ. Φιλιατρών''.
4. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων του Δ. Τριφυλίας για επιμορφωτικό σεμινάριο.
5. Εισήγηση περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου ''Απολογιστικές Εργασίες - Αρχαιολογικές έργου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσία''.
6. Εισήγηση περί ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: ''Αναβάθμιση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Πολυθέας και Τ.Κ. Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αετού Δήμου Τριφυλίας''.
7. Έγκριση η μη πρότασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Γαργαλιάνων περί υποστήριξης του έργου ολοκλήρωσης της Ιστορίας των Γαργαλιάνων με την αγορά 100 αντιτύπων του ήδη εκδοθέντος τμήματος με τίτλο ''ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ''.
8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο, κόστους 380 ευρώ.
9. Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή -λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.