17 Νοεμβρίου 2011

Τριφυλία: θέμα για μείωση 50% των τελών για τους τρίτεκνους

Τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών (καθαριότητας, φωτισμού, δημοτικοί φόροι, τέλος ακίνητης περιουσίας) στις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Τριφυλίας θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στη συνεδρίασή της την ερχόμενη Δευτέρα και ώρα 6 το απόγευμα. Στην ίδια συνεδρίαση η επιτροπή θα αποφασίσει για την ψήφιση νέων πιστώσεων από τροποποίηση προϋπολογισμού, όπως και για την έγκριση των πρακτικών των πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ασφαλτικών και άλλων υλικών. Θα συζητηθούν επίσης, η έγκριση ή μη της ένστασης που έχει γίνει για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών, αλλά και θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα.

Πηγή: Ελευθερία