23 Νοεμβρίου 2011

Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Την μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις τρίτεκνες οικογένειες στο Δήμο Τριφυλίας αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Τα τέλη αφορούν την καθαριότητα, το φωτισμό, το δημοτικό φόρο και το τέλος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006. Επίσης αποφασίστηκεη επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έτος 2011, ενώ εγκρίθηκε η κατοχύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας θραυστών υλικών λατομείου, υλικών οδοσήμανσης και υλικών αποχέτευσης για το έτος 2011. Σχετικά με τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε για την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε η απόρριψη της ένστασης που είχε γίνει από ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στο διαγωνισμό, καθώς δεν κατατέθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την κατοχύρωση 4 δρομολογίων από τις προσφορές για 17 δρομολόγια που είχαν γίνει από τους ενδιαφερόμενους, καθώς για τα υπόλοιπα 13 απαιτούνταν ταξί που δεν υπήρχαν στο στόλο τους. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι το σύνολο των δρομολογίων για την μεταφορά στο δήμο είναι 145, για την συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν υπήρξε ενδιαφέρον.

Πηγή: Ελευθερία