23 Νοεμβρίου 2011

Τριφυλία: Γιατί μας «φέσωσαν» με τόσα εκατομμύρια οι πρώην δήμαρχοι;

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με θέμα την έγκριση της απογραφής, από το δήμαρχο τονίστηκε πως ο νέος Δήμος που συστάθηκε με τον «Καλλικράτη» είναι υπερχρεωμένος! Βλέπετε, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Όπως ήδη έχω γράψει, αλλά ξαναγράφω για να εμπεδωθεί απολύτως και πλήρως από όλους τους πολίτες τι ακριβώς «κληροδότησαν» στο νέο Δήμο οι πρώην Δήμοι και δήμαρχοι, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τα χρέη και οι οφειλές, δηλαδή, που «κληροδότησαν» στο νέο Δήμο οι πρώην Δήμοι και δήμαρχοι) ανέρχονται σε 10.641.495,46 ευρώ και έχουν ως εξής:
α) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (4.095.614,53 ευρώ): Δήμος Αετού 556.373,56 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 362.534,88 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 71.987,64 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 2.693.029,71 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 411.688,74 ευρώ,
β) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (6.545.880,93 ευρώ): -Σε προμηθευτές 5.216.104,18 ευρώ: Δήμος Αετού 1.008.453,62 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 1.090.028,48 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 1.459.224,10 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 558.802,62 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 1.084.793,80 ευρώ και Κοινότητα Τριπύλης 14.801,56 ευρώ
-Σε Τράπεζες – Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (90.491,79 ευρώ): Δήμος Φιλιατρών 90.491,79 ευρώ,
-Σε υποχρεώσεις από φόρους – τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και Λοιπούς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (12.000,54 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 285,45 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 11.715,09 ευρώ.
-Σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (55.106,39): Δήμος Αετού 770,75 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 5.106,66 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 48.995,32 ευρώ και Κοινότητα Τριπύλης 233,66 ευρώ
-Σε Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση, και περιλαμβάνει τα χρεολύσια των δανείων που θα πληρωθούν στο έτος 2011 (474.988,93 ευρώ): Δήμος Αετού 61.854,63 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 44.217,87 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 6.562,07 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 332.360,62 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 29.993,74 ευρώ
-Σε Υποχρεώσεις του Δήμου από οφειλές Αμοιβών Προσωπικού, Αιρετών, Διαφόρων Τρίτων Πιστωτών (697.189,10 ευρώ): Δήμος Αετού 52.035,83 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 81.071,67 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 201.800,26 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 87.597,14 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 274.684,20 ευρώ.
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν ήταν παρόντες (δεν εκλήθησαν καν βέβαια) οι πρώην δήμαρχοι Γαργαλιάνων, Φιλιατρών και Αετού (οι πρώην της Κυπαρισσίας και της Αυλώνας είναι νυν αντιδήμαρχοι) και σε σχόλιό μου στο «Θ» στις 10 Νοεμβρίου σημείωνα, μεταξύ άλλων: «Θα έχουν ενημερωθεί, όμως, για τα στοιχεία της απογραφής και για τα χρέη και τις οφειλές των Δήμων που διοικούσαν. Τόσες μέρες μετά την απογραφή, να εκλάβω τη σιωπή τους ως συμφωνία με τα στοιχεία και αποδοχή τους; Αν συμφωνούν, τους καλώ δημόσια να εξηγήσουν στους δημότες τους και σε όλους εμάς τους δημότες του νέου Δήμου γιατί καλούμαστε να πληρώσουμε τόσα εκατομμύρια χρέη και οφειλές της δικής τους διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης; Αν δε συμφωνούν, ας παρουσιάσουν δημόσια τα δικά τους στοιχεία για τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση άσκησαν. Γιατί, σιωπούν;».
Για μια ακόμη φορά, καλώ τους δημάρχους (και τους πέντε) των πρώην Δήμων της Τριφυλίας, δημόσια να τοποθετηθούν για τα στοιχεία της απογραφής. Οι ίδιοι δεν αισθάνονται την ανάγκη, όχι να απολογηθούν, να εξηγήσουν στον κόσμο τα χρέη και τις οφειλές που άφησαν πίσω τους; Δεν έχουν υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που τους τίμησαν να μιλήσουν για την οικονομική διαχείριση που έκαναν; Να μας πουν γιατί μας «φέσωσαν» με τόσα εκατομμύρια ευρώ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου στο Θάρρος