6 Ιουλίου 2009

Αλαλούμ: στις 15 Ιουλίου λήγει τελικά η προθεσμία για Νέους Αγρότες

Κατά 5,5 μήνες συντομεύθηκε, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χατζηγάκη, η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή για φέτος αιτήσεων από τους νέους αγρότες για συμμετοχή τους στο κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών. Έτσι, αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 15 Ιουλίου, αντί μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη του προγράμματος. Έως τώρα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, έχουν υποβληθεί πανελλαδικά πολλές αιτήσεις, που συνολικά υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος, καθώς υπολογίζεται ότι αιτούνται ενισχύσεων άνω των 150 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση την προκήρυξη ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και για ολόκληρη την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο τα 175 εκατ. ευρώ.