23 Ιουλίου 2009

Κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο από την ΕΑΣ Μεσσηνίας

Ένα πραγματικά πρωτότυπο εγχείρημα ετοιμάζει η ΕΑΣ Μεσσηνίας, το οποίο παρατηρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά στην παραγωγή “ουδέτερου άνθρακα” εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Πρόκειται για ένα αγροτικό προϊόν, του οποίου η παραγωγή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή εκπομπή άνθρακα στο περιβάλλον, ανοίγοντας το δρόμο για νέες καλλιεργητικές εφαρμογές φιλικές προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος εργασίας "Κανονισμός 867/2008 ", συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος, θα ασχοληθεί με την αντιστάθμιση των εκπομπών του άνθρακα ή αεριών του θερμοκηπίου και θα χρηματοδοτήσει έργα προστασίας του κλήματος ώστε να εξισορροπηθούν οι εκπομπές του άνθρακα που παράγονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας ή ακόμα και της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της. Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Λύρη από την ΕΑΣ Μεσσηνίας, η Ένωση μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος εργασίας θα αναθέσει σε ειδική επιστημονική ομάδα να υπολογίσει τις ποσότητες των εκπομπών άνθρακα που παράγονται ανά κιλό τυποποιημένου ελαιόλαδου στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας τυποποίησης ώστε να διαμορφωθεί μια σαφή εικόνα της επίπτωσης στο περιβάλλον της όλης διαδικασίας. “Στην συνέχεια θα συνεργαστούμε με την ΜΚΟ "My Climate" που χρηματοδοτεί έργα που επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών του CO2 με αντιστάθμιση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσω της χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων θα επιτύχουμε την παραγωγή ποσότητας περίπου 200 τόνων ετησίως “Carbon Free” (Ουδέτερο Άνθρακα) εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου”, προσθέτει ο κ. Λύρης. Ευκαιρία για να εκπαιδευθούν οι παραγωγοί Το εν λόγω προϊόν θα παραχθεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της καλλιέργειας της ελιάς, δηλαδή το 2011, όπου και η ΕΑΣ Μεσσηνίας θα λάβει την σχετική πιστοποίηση και θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου σήματος. Κατά τη διαδικασία της καταγραφής των εκπομπών CO2 θα γίνει μια όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής αξιολόγηση των διαφορών συστημάτων, μορφών, καλλιεργητικών εφαρμογών και μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται σήμερα κατά την παραγωγική διαδικασία, ώστε να εντοπιστούν αυτά, που ουσιαστικά, ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον. Η ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ΕΑΣ Μεσσηνίας, υποστηρίζει ο κ. Λύρης, θα εκπαιδεύσει τους Μεσσήνιους παραγωγούς ώστε να χρησιμοποιούν τα σωστά μηχανήματα και να κάνουν τις σωστές καλλιεργητικές ενέργειες για να μειώσουν κατά το δυνατόν τις εκπομπές CO2 και να παράγουν με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Πηγή: www.agronews.gr