28 Ιουλίου 2009

Πρόσληψη τριών εργατών στο Δήμο Γαργαλιάνων

Στην πρόσληψη 1 ΥΕ εργάτη ύδρευσης και 2 ΥΕ εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί ο Δήμος Γαργαλιάνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο Γαργαλιάνων (Βασ. Γεωργίου Β’ 37 Γαργαλιάνοι Τ.Κ. 24400) και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, αρμόδιος Ιωάννης Καρατζάς (τηλ. 27633 60227) καθώς και στο ΚΕΠ Δήμου Γαργαλιάνων (Αθ. Κοκκώνη 13 Γαργαλιάνοι Τ.Κ. 24400, τηλ. 27630 29004).