22 Ιουλίου 2009

Θερίζει ο καρκίνος τους αγρότες από την χρήση φυτοφαρμάκων χωρίς προστασία

Αίσθηση και ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Λάρισας σύμφωνα με τα οποία θανατηφόρες είναι οι επιπτώσεις από τη διενέργεια ψεκασμών χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα μεγάλα είναι τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του αίματος και του λεμφικού συστήματος σε αγρότες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, ενώ περισσότερα είναι ακόμη τα κρούσματα σε αγρότες που πίνουν ή ακόμη και τρώνε ενώ ψεκάζουν. Η διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κόκκουβα η οποία είχε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της έρευνας δήλωσε πως είναι αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους αγρότες προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Λάρισας έδειξε ότι όσοι κάπνιζαν, κατά τον ψεκασμό, παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά: καρκίνου του αίματος και του λεμφικού συστήματος, μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, λευχαιμίας και λεμφώματος. Τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα (πολλαπλάσια) στους αγρότες που κατά τον ψεκασμό έτρωγαν, μάλιστα, ή έπιναν. Πρόκειται για ευρείας (και πολυετούς) χρήσης φυτοφάρμακα στη γεωργική εκμετάλλευση, όπως τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, οργανοφωσφορικά και οργανοχλωριωμένα. Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, που πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε στο κτίριο «Κατσίγρα» της Ιατρικής Σχολής Λάρισας, διενεργεί ήδη έρευνες (και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς) που αφορούν τη δημόσια υγεία, ένας ερευνητικός τομέας που με πολυετή καθυστέρηση αναπτύσσεται πλέον και στη Θεσσαλία και η μελέτη αυτή, αν μη τι άλλο επιβάλλει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να επιταχυνθεί η επιμόρφωση των αγροτών. Η συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής και επικεφαλής του Εργαστηρίου αλλά και της εν λόγω ερευνητικής ομάδας, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, αφορούσε τη «διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και της ανάπτυξης νεοπλασιών του αίματος και του λεμφικού συστήματος στην περιοχή της Θεσσαλίας. Οι κυριότεροι στόχοι της έρευνας ήταν η ποσοτικοποίηση της έκθεσης, η διερεύνηση των πρακτικών εφαρμογής των φυτοφαρμάκων και της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας». Στη μελέτη συμμετείχαν 353 ασθενείς με καρκίνο του αίματος και του λεμφικού συστήματος από τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας. Αυτοί συγκρίθηκαν με 455 «υγιείς», δηλαδή χωρίς καρκίνο, που νοσηλεύθηκαν στα νοσοκομεία για άλλες οξείες καταστάσεις και με την ίδια ηλικία και φύλο και από την ίδια περιοχή. «Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία και το επάγγελμα με χρονολογική σειρά, τις παράλληλες ενασχολήσεις με άλλες δραστηριότητες, το μορφωτικό επίπεδο, το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό καθώς και την καπνιστική συνήθεια και την κατανάλωση οινοπνεύματος». Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως τονίζει ο κ. Χατζηχριστοδούλου, η μη συμμόρφωση με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αυξάνει κατά 1,6 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων του αίματος και του λεμφικού συστήματος. «Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εργασίας στις καλλιέργειες αυξάνει συνολικά κατά 3 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων του αίματος και του λεμφικού συστήματος, κατά 4 φορές περίπου τον κίνδυνο ανάπτυξης μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, κατά 10 φορές τον κίνδυνο ανάπτυξης λευχαιμίας και κατά 2 φορές τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος. Η επικινδυνότητα μεγάλωνε όταν οι αγρότες συνήθιζαν ταυτόχρονα να τρώνε ή να πίνουνε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους».

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ