8 Ιουλίου 2009

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων

Με τα περισσότερα θέματα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα συνεδριάζει την Παρασκευή στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009, η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήμου (Υπηρεσία Νεκροταφείων). Επίσης, η συζήτηση για παράταση στα έργα «Διευθέτηση ρέματος Μαραθόπολης», «Συνδέσεις δικτύων ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων», «Επέκταση δικτύου ομβρίων Βάλτας». Ακόμη θα κληθούν να αποφασίσουν για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φορτηγού 4x4 για την Tεχνική Yπηρεσία, για την προσωρινή παραλαβή προμελετών του βιολογικού καθαρισμού, τον ορισμό εκλεκτόρων που θα εκπροσωπήσουν τον δήμο στο συνέδριο και τη γενική συνέλευση της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας.