10 Ιανουαρίου 2011

Ολοκληρώθηκε η επένδυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας

Στα 569.041,85€ είναι το ύψος της επένδυσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας η οποία αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελαιοτριβείου. Η επένδυση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και θεωρείται ολοκληρωμένη επιχορηγούμενη στο 45% του ποσού. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 38625/7138/Π08/4/00110/Ε/Ν. 3299/04/25.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, Φώτη Χατζημιχάλη, ο Συνεταιρισμός θα λάβει το ποσό των 256.068,83€, ενώ το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης καλύφθηκε από μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους 170.712,55€ και ίδια συμμετοχή 142.260,47€.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης της Περιφέρειας, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ: