19 Ιανουαρίου 2011

Πρώτες συνεδριάσεις επιτροπών του Δήμου Τριφυλίας

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συνεδριάσεις στο Δημαρχείο Τριφυλίας των 2 θεσμοθετημένων Επιτροπών του Δήμου. Αρχικά ξεκίνησε με συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Σαμπαζιώτη και Πρόεδρου της Επιτροπής. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα ενώ ομόφωνα ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος ο Σωτήρης Μπακούρος, όπως προβλέπει και η νομοθεσία. Το πιο σοβαρό θέμα συζήτησης αφορούσε σωρεία αποφάσεων και εγκρίσεων του Δημάρχου Τριφυλίας για θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής. Ουσιαστική η απόφαση 1 ,2 και 10 αφορούσε την έγκριση αποκομιδής απορριμάτων και παράταση της σύμβασης με τον ιδιώτη που είχαν υπογράψει οι πρώην Δήμοι Αετού,Τριπύλας, Αυλώνος μέχρι να προκηρυχθεί διαγωνισμός καθώς οι εν λόγω περιοχές δεν διαθέτουν υπηρεσία καθαριότητας. Για το θέμα αυτό υπήρξαν τοποθετήσεις όπου μειοψήφησε ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιώργος Γαλάνης ψηφίζοντας τελικά παρών. Έτσι μέχρι νεωτέρας η αποκομιδή θα διεξάγεται από ιδιωτικά συνεργεία...
Στην επόμενη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παν. Τσίγγανος προέβη σε αναφορά για τον τρόπο οργάνωσης της Πολεοδομίας Τριφυλίας που περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι η επαρκής στελέχωση και οργάνωσή της, επανδρωμένη με κατάλληλες ειδικότητες υπαλλήλων, θα δίνει τη δυνατότητα να εκδίδονται οικοδομικές άδειες και στατικές μελέτες στη περιοχή μας, χωρίς οι πολίτες αλλά και ο Δήμος, για δημοτικά έργα, να προσφεύγουν στην Καλαμάτα. Μάλιστα τόνισε πως η υπηρεσία μέχρι τώρα λειτουργεί με 6 υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι και δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στο όγκο εργασίας που έχει το Γραφείο Πολεοδομίας, ενώ μίλησε για αξιοποίηση των υπαλλήλων Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης άμεσα. Απώτερος στόχος του θα είναι η στελέχωση των Τεχνικών υπηρεσιών και η πιστοποίηση του Δήμου, προκειμένου να δημοπρατούνται έργα και να εκπονούνται μελέτες λειτουργώντας με όχημα την πλήρη λειτουργία του γραφείου που υπήρχε στους Γαργαλιάνους. Αρχικά καθήκοντα Προϊστάμενου θα εκτελούν οι κ. Γρηγόρης Κανελλόπουλος και Γεώργιος Γκόνης, προερχόμενοι από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Κυπαρισσίας και Γαργαλιάνων. Για την πιστοποίηση του Δήμου κατέληξε ότι αποτελεί πρώτιστο μέλημα καθώς αναμένεται να οργανωθεί και το Γραφείο Προμηθειών το οποίο θα υπάγεται στην Τεχνική υπηρεσία του νέου Δήμου, ενώ αναφέρθηκε και στην νέα Δ.Ε.Υ.Α Τριφυλίας η οποία θα πάρει σάρκα και οστά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: radio936