10 Ιανουαρίου 2011

Δήμος Τριφυλίας: ορίστηκαν οι έξι αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας Κώστα Κόλλια ορίστηκαν οι έξι αντιδήμαρχοι του Δήμου. Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν οι Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Ιωάννης Μερκούρης, Αναστάσιος Πούλος, Γεώργιος Σαμπαζιώτης, Παναγιώτης Τσίγγανος και Ιωάννης Φιλντίσης, με θητεία από 5/1/2011 έως 31/12/2012. Αναλυτικά, οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:
Ανδρινόπουλος Ευστάθιος: Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των θεμάτων του προσωπικού του Δήμου (εργασιακές σχέσεις – ωράριο – άδειες και υπηρεσιακές μεταβολές πλην του πειθαρχικού), ανάδειξη και διαχείριση θεμάτων Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
Μερκούρης Ιωάννης: Παρακολούθηση των θεμάτων Παιδείας – Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αετού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
Πούλος Αναστάσιος: Παρακολούθηση των θεμάτων Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
Σαμπαζιώτης Γεώργιος: Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής, εποπτεύει τη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών, συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
Τσίγγανος Παναγιώτης: Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εποπτεύει τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας, συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και την εκπόνηση και εξέλιξη των έργων και των μελετών που αφορούν στις αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εποπτεύει την πορεία των νομικών υποθέσεων του Δήμου μέχρι τη συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του νέου Ο.Ε.Υ.
Φιλντίσης Ιωάννης: Ασκεί εποπτεία για τα θέματα της Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί τα ζητήματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου, ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
Σημειώνεται πως, αν κάποιος εκ των αντιδημάρχων απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος (άρθρο 59 παρ. 7 του Ν. 3852/10). Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων γίνεται σε συνεννόηση με το δήμαρχο, στο πλαίσιο των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου. Οι αντιδήμαρχοι στις επιμέρους αρμοδιότητές τους μπορεί να συνεπικουρούνται από ομάδες εργασίας και εντεταλμένους συμβούλους, που θα ορίζονται με απόφαση του δημάρχου. Το δήμαρχο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει εις εκ των αντιδημάρχων: Σαμπαζιώτη Γεωργίου, Ανδρινόπουλου Ευσταθίου και Τσίγγανου Παναγιώτη. Με άλλη απόφαση του κ. Κόλλια ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για τη Δημοτική Ενότητα Τριπύλης ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ιωάννης Βασιλόπουλος.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος