18 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΠ Καλαμάτα: συμπληρωματικά στοιχεία για την επέκταση του

Συμπληρωματικά στοιχεία για την επέκταση του «Ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα» σε όλο το νομό ζητεί η Κομισιόν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και, κατ’ επέκταση, την ΕΑΣ Μεσσηνίας. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βασίλης Κοζομπόλης, «μας ζητούν σχεδόν συμπληρωματική μελέτη. Πρέπει να αποδείξουμε ότι οι υπόλοιπες περιοχές που είναι σήμερα εκτός ζώνης ΠΟΠ, έχουν το ίδιο λάδι με την περιοχή του ΠΟΠ (δηλαδή την παλιά επαρχία Καλαμών), όχι μόνο σε χημικά, αλλά και σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, με πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε καλέσει τον αρμόδιο μελετητή, ώστε να δούμε το θέμα». Χθες ο κ. Κοζομπόλης συμμετείχε και στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, του οποίου είναι μέλος. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το ΟΣΔΕ. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει ένσταση προς την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το ΟΣΔΕ 2011 - 2013. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, το δεσμευτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου του διαγωνισμού (6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης) υπερβαίνει την καταληκτική προθεσμία που ορίζει ο Κοινοτικός Κανονισμός για την υποβολή των αιτήσεων των αγροτών (15 Μαΐου 2011), με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να πάσχει ως προς τη νομιμότητά του. Επιπλέον, εξαιτίας του πλήθους των ελλείψεων, των ασαφειών και των αοριστιών που αναφέρουν οι όροι της διακήρυξης, όπως τονίζει στην ένστασή της η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο διαγωνισμός πάσχει από άποψη ουσιαστικής νομιμότητας. «Εφόσον αλλάξουν οι όροι του διαγωνισμού μάς ενδιαφέρει να συμμετέχουμε» δήλωσε χθες ο κ. Κοζομπόλης.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος