24 Ιανουαρίου 2011

Αναρτήθηκε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τα μεγάλα σχέδια βελτίωσης

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προκήρυξη των μεγάλων σχεδίων βελτίωσης, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και το ΦΕΚ 12/Β/12-1-2011, στο οποίο περιέχεται η υπουργική απόφαση με αριθμό 146 με όλες τις λεπτομέρειες για την συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αγρότες - επενδυτές. Επίσης, υπάρχουν και τα σχετικά παραρτήματα με τις εξαιρούμενες παραγωγές από την εφαρμογή των εν λόγω καθεστώτων ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση η προκήρυξη αφορά την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τα λεγόμενα «Σχέδια Βελτίωσης», τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» - Μέτρο 121, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ. Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 - 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας.
Περισσότερα: agrotikianaptixi.gr