25 Ιανουαρίου 2011

ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ: διαδικτυακή αίτηση ενιαίας ενίσχυσης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνουν ότι από χθες 24.1.2011 άρχισε την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 και δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ΕΛΓΑ 2011, χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του προηγούμενου έτους 2010. Σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί για να επιτρέπει την διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ΕΛΓΑ 2011, με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων, σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενου έτους 2010. Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση μόλις θα είναι δυνατή και η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 με μεταβολή αλφαριθμητικών στοιχείων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στοχεύοντας στην έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων του έτους 2011, υλοποίησαν την παρακάτω εφαρμογή ως ανταπόκριση στην απαίτηση των δικαιούχων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία του πολίτη που απλοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν την γραφειοκρατία.
Για την υποβολή της αίτησης σας χωρίς μεταβολές:
- Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr από οποιαδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας και ακολούθως εκτυπώστε την σε δύο αντίγραφα.
- Καταθέστε υπογεγραμμένα εντός 15 ημερών τα αντίγραφα της αίτησης σας σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για επικύρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Η μη έντυπη κατάθεση και έγκαιρη επικύρωση της αίτησης οδηγεί σε ακύρωση αυτής και απαιτεί την εκ νέου υποβολής της.