5 Μαΐου 2009

Διαμαρτυρία για αποζημιώσεις του δρόμου Γαργαλιάνοι - Ρωμανού

Ενας αρκετά μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για τις απαλλοτριώσεις του δρόμου Γαργαλιάνοι – Ρωμανού. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στους ιδιοκτήτες καθώς βλέπουν τα έργα να προχωρούν αλλά αυτοί να μην παίρνουν τις αποζημιώσεις τους και εύλογα έθεταν το ερώτημα πότε θα γίνει αυτό. Μάλιστα επισημάνθηκε από μερικούς ότι σε περίπτωση που δεν πάρουν τις αποζημιώσεις τους δεν θα επιτρέψουν να “κοπούν” τα κτήματά τους. Πρόκειται για περίπου 70 τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν αποζημιωθεί, ενώ σε άλλους ιδιοκτήτες έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις. Επικοινωνώντας με το Δήμο Γαργαλιάνων και με τον αντιδήμαρχο Ευστάθιο Σοκορέλη τόνισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η σχετική λίστα των ιδιοκτητών με τις επιτάξεις έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και έχει πάει στην Κτηματική Υπηρεσία. Από εκεί μέσω δικαστηρίου θα οριστεί η τιμή μονάδας για τις απαλλοτριώσεις. Σημείωσε δε ότι ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία για τους πρώτους ιδιοκτήτες όπου γίνονται ήδη εργασίες και ακολουθούν οι υπόλοιποι.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία