11 Απριλίου 2009

Μέχρι 15 Απριλίου αιτήσεις αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας ή στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής τους, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για την περίοδο 2008 - 09. Οπως έχει ανακοινώσει η Διεύθυνση, τα μέτρα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι: εκρίζωση και αναφύτευση αμπελώνα, φύτευση αμπελώνα βάσει αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης, επανεμβολιασμός, απώλεια εισοδήματος λόγω εκρίζωσης ή επανεμβολιασμού, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έχουν υποβάλει τα προηγούμενα χρόνια δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών. Για έντυπη αίτηση, περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επί του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας (τηλέφωνο 27210 - 44213) ή στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής τους.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία