1 Απριλίου 2009

Μεγάλο ενδιαφέρον στη συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών και γενικότερα της υπαίθρου, με την ανάδειξη και στήριξη της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, της τοπικής αγροτικής παραγωγής, της δημιουργίας και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων και του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής. Αξίζει να επισημάνουμε πως ολόκληρη η φιλοσοφία του Αγροτουρισμού βασίζεται στη διαπροσωπική, ανθρώπινη, άμεση και φιλόξενη σχέση μεταξύ του κατοίκου της υπαίθρου και του επισκέπτη. Για τον λόγο αυτόν φέρνουμε τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, με την καλλιέργεια της γης, την περισυλλογή του καρπού, με τους ανθρώπους της εκάστοτε περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το παράδειγμα που αναφέρθηκε μεταξύ των ομιλητών για προβολή των αγροτικών προϊόντων μέσω τουριστικών επιχειρήσεων (λ.χ. το τυποποιημένο ελαιόλαδο), κάτι που θα ενθαρρύνει τον επισκέπτη να μελετήσει και κατ’ επέκταση να προτιμήσει τα παραδοσιακά προϊόντα. Την ευκαιρία να ακούσουν και να ενημερωθούν για πολλά θέματα, που αφορούν στη σύνθετη έννοια του Αγροτουρισμού, έτσι όπως αυτά διατυπώθηκαν από τον γραμματέα του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού, Δημήτρη Μιχαηλίδη και τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτικών Επιχειρήσεων Μεσσηνίας, Σωτήρη Μαρίνη, είχαν όσοι έδωσαν το παρόν στη χθεσινή Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Πελοποννήσου. Πέρα όμως των παραπάνω, δυναμικό παρόν υπήρξε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καλαμάτας, Γιώργος Καραμπάτος, ο οποίος αναφέρθηκε σε σειρά προοπτικών για περαιτέρω ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρόντες ήταν και μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντινομάρχης, Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος είχε τον ρόλο του οικοδεσπότη κι επισήμανε πως ως βασικό μέλημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας είναι η «ένταξη ακόμα περισσότερων αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι που αποσκοπεί σε ανάπτυξη και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων καθώς και την προβολή της Μεσσηνίας». Ο κ. Αναστασόπουλος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι, «ως Μεσσηνία αργήσαμε» και συμπλήρωσε πως ήδη η ΝΑΜ έχει εντάξει 100 επιχειρήσεις μέχρι στιγμής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Στήριξης.

Πηγή: www.kalnews.gr