6 Απριλίου 2009

Εργασία: 8 άτομα στο Δήμο Γαργαλιάνων

Ο Δήμος Γαργαλιάνων θα προσλάβει με 8μηνη σύμβαση εργασίας 2 ΔΕ οδηγούς αυτοκινήτου φορτηγού - απορριμματοφόρου και 6 ΥΕ εργατών καθαριότητας Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Δήμος Γαργαλιάνων, Βασ. Γεωργίου 37Β’ Γαργαλιάνοι Τ.Κ. 24400) και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού (αρμόδιος Ιωάννης Καρατζάς, τηλ.: 27633 60227), καθώς και στο ΚΕΠ Δήμου Γαργαλιάνων (Αθ. Κοκκώνη 13,
Γαργαλιάνοι, Τ.Κ. 24400, τηλ. 27630 29004).